دوشنبه 05 تير 1396

تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی 96-95

گروه بندی


تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی 96-95


* تقویم آموزشی فوق بر اساس آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب وزارت علوم تهیه گردیده است رعایت مفاد آن برای کلیه همکاران و دانشجویان عزیز الزامی می باشد

جهت مشاهده زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول براساس رشته های موجود موسسه و زمان حضور مدیر گروه ها اینجا کلیک نمایید.

تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات زمان باقیمانده
1395/06/20 1395/06/25 انتخاب واحد نیمسال اول(توسط خود دانشجو)به صورت اینترنتی پایان یافته
1395/07/03 1395/10/23 تاریخ شروع و پایان کلاسها پایان یافته
1395/07/10 1395/07/11 مهلت حذف و اضافه نیمسال اول پایان یافته
1395/08/01 1395/10/11 مهلت حذف اضطراری (صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها ) پایان یافته
1395/10/18 1395/10/23 مهات حذف ترم نیمسال اول پایان یافته
1395/10/25 1395/11/07 تاریخ شروع و پایان امتحانات پایان یافته