جمعه 29 دی 1396

تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96

گروه بندی


تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96


تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات زمان باقیمانده
1396/11/15 1396/11/20 انتخاب واحد نیمسال دوم (توسط خود دانشجو) بصورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد 15 روز و 11 ساعت مانده
1396/11/24 1396/11/25 حذف و اضافه نیمسال دوم ( حداکثر دو درس ) 24 روز و 11 ساعت مانده
1396/11/21 1397/03/23 تاریخ شروع و پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم 21 روز و 11 ساعت مانده
1396/11/23 1396/12/17 مهلت ثبت نمره معرفی به استاد 23 روز و 11 ساعت مانده
1397/03/09 آخرین مهلت حذف اضطراری (صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها ) شروع شده
1397/03/23 آخرین مهلت حذف ترم شروع شده
1397/02/01 1397/02/31 مهلت ثبت درخواست دانشجو برای مهمانی ، انتقال از طریق سامانه خدمات آموزشی 91 روز و 10 ساعت مانده
1397/03/28 1397/04/14 شروع و پایان امتحانات نیمسال دوم 149 روز و 10 ساعت مانده
1397/03/30 1397/04/08 انتخاب واحد درس کارآموزی 151 روز و 10 ساعت مانده
1397/04/24 پایان مهلت ثبت نهایی نمره برای رشته کارشناسی شروع شده
1397/05/04 پایان مهلت ثبت نهایی نمره برای رشته کارشناسی ارشد شروع شده
1397/04/25 1397/04/27 معرفی به استاد ترم تابستان 97 177 روز و 10 ساعت مانده
1397/06/14 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع شروع شده
1397/06/21 پایان مهلت دفاع شروع شده