سه شنبه 28 خرداد 1398

تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96

گروه بندی


تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96


تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات زمان باقیمانده
1396/11/15 1396/11/20 انتخاب واحد نیمسال دوم (توسط خود دانشجو) بصورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد پایان یافته
1396/11/24 1396/11/25 حذف و اضافه نیمسال دوم ( حداکثر دو درس ) پایان یافته
1396/11/21 1397/03/23 تاریخ شروع و پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم پایان یافته
1396/11/23 1396/12/17 مهلت ثبت نمره معرفی به استاد پایان یافته
1397/03/09 آخرین مهلت حذف اضطراری (صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها ) پایان یافته
1397/03/23 آخرین مهلت حذف ترم پایان یافته
1397/02/01 1397/02/31 مهلت ثبت درخواست دانشجو برای مهمانی ، انتقال از طریق سامانه خدمات آموزشی پایان یافته
1397/03/28 1397/04/14 شروع و پایان امتحانات نیمسال دوم پایان یافته
1397/03/30 1397/04/08 انتخاب واحد درس کارآموزی پایان یافته
1397/04/24 پایان مهلت ثبت نهایی نمره برای رشته کارشناسی پایان یافته
1397/05/04 پایان مهلت ثبت نهایی نمره برای رشته کارشناسی ارشد پایان یافته
1397/04/25 1397/04/27 معرفی به استاد ترم تابستان 97 پایان یافته
1397/06/14 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع پایان یافته
1397/06/21 پایان مهلت دفاع پایان یافته