سه شنبه 28 خرداد 1398

ثبت نام مسابقات جشنواره فرهنگی ورزشی موسسه

ثبت نام مسابقات جشنواره فرهنگی ورزشی موسسه


اطلاعیه

معاونت دانشجویی و فرهنگی در نظر دارد مسابقات درون دانشگاهی ذیل را برگزار نماید.دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ثبت نام به امور دانشجویان مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.        

                     

رشته

زمان ثبت نام

زمان برگزاری مسابقات

توضیحات

فوتسال(برادران)

96/1/26 لغایت 96/2/6

96/2/9 لغایت 96/2/21

* بهمراه داشتن کارت دانشجویی در زمان ثبت نام و اجرای مسابقات الزامی می باشد.

*ثبت نام تیمها با حضور سرپرست تیم انجام خواهد شد.

والیبال (برادران)

شطرنج (خواهران و برادران)

تنیس روی میز(خواهران و برادران)

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی


گروه بندی