سه شنبه 28 خرداد 1398

پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد


                                                            

کد رشته های دانشگاه در آزمون سراسری ( کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ) : 

 • کارشناسی پیوسته حسابداری     32246 

 • کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی     30506 

 • کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی     30507 

 • کارشناسی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی     32248 

 • کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی     32253 

 • کارشناسی پیوسته مدیریت مالی     32254 

 • کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی     32249 

 • کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه     32251 

 • کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی     32251 

 • کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی    32250 

 • کارشناسی پیوسته فقه و حقوق اسلامی     31915 

 • کارشناسی پیوسته حقوق     31914

 • کارشناسی پیوسته روانشناسی     32247 

 • کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر     30641 

 • کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع     30640 

 • کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی     32258 

 • کاردانی ناپیوسته مدیریت صنعتی     32259 

 • کاردانی ناپیوسته حسابداری     32257 

 • کاردانی ناپیوسته امور بانکی     32255 

 • کاردانی ناپیوسته امور مالی و مالیاتی     32256

 کد رشته های دانشگاه در آزمون کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) 

 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر   2425 

 • کارشناسی ناپیوسته حسابداری     4252

 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرکانی     4459

 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی    4618

 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی     4679  

 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) گرایش مدیریت 1903

 

 

 

 

 

 


گروه بندی