جمعه 22 تير 1403

آغاز ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری و پذیرفته شدگان ازطریق سوابق تحصیلی(بدون کنکور) ورودی مهرماه سال ۱۴۰۲

آغاز ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری و پذیرفته شدگان ازطریق سوابق تحصیلی(بدون کنکور) ورودی مهرماه سال ۱۴۰۲