سه شنبه 14 آذر 1402

اطلاعیه تعطیلی دانشگاه آذرآبادگان روز پنج شنبه ۲۲ دی ماه

اطلاعیه تعطیلی دانشگاه آذرآبادگان روز پنج شنبه ۲۲ دی ماه


اطلاعیه تعطیلی دانشگاه آذرآبادگان روز پنج شنبه ۲۲ دی ماه