پنحشنبه 06 ارديبهشت 1403

اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان برای بهمن ماه سال 1401

اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان برای بهمن ماه سال 1401


اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 (بهمن ماه سال 1401)

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند:

انتخاب واحد ترم بهمن ماه سال 1401 براساس تقویم آموزشی جدید دانشگاه از مورخ 1401/11/18  لغایت 1401/11/23 انجام خواهد گرفت.همچنین شروع کلاسهای دانشگاه از تاریخ 1401/11/23خواهد بود.