سه شنبه 07 تير 1401

اطلاعیه برگزاری دروس مجازی معارف اسلامی ویژه تعطیلات اضطراری موسسه

اطلاعیه برگزاری دروس مجازی معارف اسلامی ویژه تعطیلات اضطراری موسسه


دانشجویان عزیز با توجه به تعطیلات اضطراری دانشگاه ها و موسسات برای حل مشکل عقب افتادگی تحصیلی در این ایام ، می توانند تا 15 فروردین  99  با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان  (ec.nahad.irدوره درس مجازی معارف اسلامی مربوط به خود را بگذرانند .

تذکرات

 1-برای جبران هر جلسه کلاس حضوری لغو شده بایستی حداقل 2 جلسه از درس مجازی را بگذرانند .

 2-انجام آموزش مجازی مذکور توسط دانشجویان علاوه بر جبران جلسات لغو شده بخشی از 20 نمره آزمون کتبی پایان نیمسال جاری را به خود اختصاص خواهد داد که اعمال آن توسط استاد درس معارف اسلامی خواهد بود .

 3-حتما هر درس انتخاب شده را به اتمام رسانده و پس از گذراندن آزمون پایانی آن ، گواهی نامه آن را جهت رویت استاد نگه دارند .

 4-هر دانشجو باید با مشخصات خودش و با انتخاب موسسه آموزش عالی آذرآبادگان در سامانه مذکور ثبت نام نماید .

5- با توجه به کامل بودن این دوره ، دروس معارف در سیستم آموزش مجازی مختص موسسه دیگر ارائه نخواهد شد. 


گروه بندی