سه شنبه 07 تير 1401

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی در خصوص دانشجویان دارای واحد پایان نامه

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی در خصوص دانشجویان دارای واحد پایان نامه


دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در این نیمسال واحد پایان نامه اخذ نموده اند، پروپوزال مورد تایید استاد محترم راهنما خود را به رایانامه زیر ارسال فرمائید:
[email protected]  بدیهی است تمامی پروپوزال ها به دلیل رعایت مسائل بهداشتی، تا اطلاع ثانوی بدین شکل دریافت خواهند شد.
معاونت آموزشی


گروه بندی