شنبه 09 مهر 1401

اطلاعیه ترم تابستان 1400

اطلاعیه ترم تابستان 1400


بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می ‏رساند با توجه به آغاز ثبت نام ترم تابستان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،  دانشجویان ترم آخر  ( دانشجویانی که حداکثر دارای 30 واحد جهت دانش آموختگی دارند و می توانند 6 واحد در ترم تابستان و 24 واحد در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 انتخاب نموده و فارغ‏ التحصیل شوند) در صورت تمایل نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد بشرح ذیل اقدام نمایند : 

  • دانشجویان ترم آخر و یا ماقبل ترم آخر که تمایل به اخذ دروس پروژه و کارآموزی دارند می‏رساند دروس مذبور در موسسه ارائه گردیده و متقاضیان می‏توانند از مورخ 1400/05/12 لغایت 1400/05/16نسبت به انتخاب واحد از طریق سیستم مدیریت آموزشی اقدام نمایند.

  • دانشجویانی که تمایل به اخذ دروسی به غیر از پروژه و کارآموزی دارند می‏توانند با آگاهی کامل از زمان ثبت نام و همچنین دروس ارائه شده در دانشگاه ارومیه و موسسات آموزش عالی غیردولتی ( مجموعاً 6 واحد)  نسبت به دریافت معرفی ‏نامه از آموزش موسسه اقدام و نسبت به ثبت نام عمل نمایند .

  • دانشجویانی که دارای 8 واحد جهت فارغ التحصیلی می‏باشند می‏توانند با تایید گروه آموزشی واحدهای مذکور را در نیمسال تابستان اخذ نمایند.

 

معاونت آموزشی


گروه بندی