دوشنبه 04 تير 1403

اطلاعیه تعطیلی کلیه کلاس های ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۲۶ مهرماه سال ۱۴۰۲

اطلاعیه تعطیلی کلیه کلاس های ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۲۶ مهرماه سال ۱۴۰۲


کليه کلاس های ساعت ۱۰ تا ۱۲ دانشگاه آذرآبادگان امروز چهارشنبه مورخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ پیرو دستور وزیرمحترم علوم،تحقيقات و فناوری و در اعتراض به حمله ددمنشانه رژیم اشغالگر صهیونیستی تعطیل شد.