چهارشنبه 09 آذر 1401

دروس به حد نصاب نرسیده در نیمسال اول سالتحصیلی 14001-1400

دروس به حد نصاب نرسیده در نیمسال اول سالتحصیلی 14001-1400


به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند دروس مذکور به دلیل به حد نصاب نرسیدن دانشجویان ثبت نامی، در ترم جاری بصورت تکدرس ارائه خواهند شد و طبق هماهنگی های بعمل آمده  با اساتید محترم دروس، بایستی به ازای  تعداد دانشجویان ثبت نامی برای هر درس، جلسات درسی (طبق برنامه کلاسی ابلاغ شده قبلی) در سامانه آموزش مجازی دانشگاه تشکیل شود که لینک دروس برای تشکیل کلاس ها طی اطلاعیه شماره 2 کلاسهای مجازی دانشگاه (اطلاعیه مورخ 18 مهرماه 1400) اعلام گردیده است.  لذا دانشجویان گرامی هر چه سریعتر نسبت به تهیه فرم تکدرس اقدام و پس از تایید استاد راهنمای محترم به اداره آموزش موسسه و کارشناس مربوطه تحویل نمایند.

                                                                                                                                                                                                                                         معاونت آموزشی

لینک دروس تک درس.pdf


گروه بندی