جمعه 19 خرداد 1402

اطلاعیه شماره ۴

اطلاعیه شماره ۴


قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

دانشگاه آذرآبادگان، با توجه به انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود و شروع کلاس های درسی، دانشجویان عزیز جهت اطلاع از برنامه درسی خود با مراجعه به سامانه مدیریت آموزشی دانشجویان در وب سایت دانشگاه (که نام کاربری: شماره دانشجویی و رمز عبور: کدملی تعریف شده است)، در منوی سمت راست در قسمت انتخاب واحد به بخش تاییدیه انتخاب واحد مراجعه نمایند. همچنین دانشجویان عزیز جهت شرکت در کلاس های مجازی 

لازم است به اطلاعیه های شماره ۱و ۲ و ۳ توجه نمایند.

معاونت آموزشی