سه شنبه 07 تير 1401

اطلاعیه شماره 2 در مورد تاریخ برگزاری امتحانات لغو شده

اطلاعیه شماره 2 در مورد تاریخ برگزاری امتحانات لغو شده


به اطلاع دانشجویان عزیز دانشگاه آذرآبادگان اعم از کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد می رساند که در صورت درخواست تمام دانشجویان بر اساس امضاء لیست کلاس صادره از آموزش و موافقت استاد درس و مدیر آموزش،می توانند امتحان دروس معوق به علت تشییع پیکر پاک سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را در ایام داخل بازه امتحانات برگزار نمایند.

معاونت آموزشی دانشگاه آذرآبادگان


گروه بندی