پنحشنبه 27 مرداد 1401

اطلاعیه شماره 2 (لینک دروس ارائه شده در نیمسال جاری جهت شرکت در سیستم آموزش مجازی دانشگاه)

اطلاعیه شماره 2 (لینک دروس ارائه شده در نیمسال جاری جهت شرکت در سیستم آموزش مجازی دانشگاه)


اساتید گرامی و دانشجویان عزیز دانشگاه آذرآبادگان

به استحضار می رساند با توجه به برگزاری مشترک برخی دروس در قالب یک گروه و کلاس درسی، لذا لینک تمامی کلاس های درسی نیمسال اول دانشگاه آذرآبادگان جهت شرکت در سیستم آموزش مجازی دانشگاه، در جدول زیر نمایش داده شده است تا استاد و دانشجو در یک کلاس مشترک همزمان حضور یابند.

دانلود لینک دروس

معاونت آموزشی


گروه بندی