جمعه 19 خرداد 1402

اطلاعیه شماره 1 شروع کلاس های مجازی

اطلاعیه شماره 1 شروع کلاس های مجازی


دانشجویان عزیز دانشگاه آذرآبادگان با عنایت به راه اندازی سیستم آموزش مجازی دانشگاه و امکان برگزاری تمامی کلاس ها بصورت آنلاین، خواهشمنداست از طریق سیستم آموزش مجازی و با وارد کردن شماره دانشجویی خود بعنوان نام کاربری و کد ملی بعنوان رمز عبور، در زمان کلاسی خود و مطابق با برنامه انتخاب واحد خود در این نیمسال تحصیلی،  در کلاس های مجازی شرکت نمایید، لازم به توضیح است که شرکت در کلاس های مجازی در موعد مقرر خود، یک الزام آموزشی محسوب می شود، همچنین دانشجویان عزیز می توانند جهت مشاهده برنامه هفتگی  مربوط به انتخاب واحد خود به سیستم مدیریت آموزشی دانشگاه (سما) مراجعه نمایند.

معاونت آموزشی