سه شنبه 07 تير 1401

اطلاعیه فوری تعطیلی موسسه آموزش عالی آذرآبادگان

اطلاعیه فوری تعطیلی موسسه آموزش عالی آذرآبادگان


به منظور رفع نگرانی خانواده ها و برای جلوگیری از شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا، بدینوسیله اعلام می گردد کلیه فعالیت های  آموزشی موسسه  پیرو اطلاعیه دانشگاه ارومیه از روز یکشنبه، چهارم اسفند ماه تا آخر هفته جاری تعطیل اعلام می گردد. هرگونه تصمیم گیری بعدی در انتهای هفته  به آگاهی دانشجویان عزیز و همکاران گرامی خواهد رسید.

روابط عمومی دانشگاه آذرآبادگان


گروه بندی