سه شنبه 07 تير 1401

اطلاعیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان در خصوص دروس گروه معارف

اطلاعیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان در خصوص دروس گروه معارف


دانشجویان عزیز دانشگاه آذرآبادگان
با توجه به اطلاعیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان آ.غ، تمامی دانشجویانی که در ترم جاری دروس گروه معارف را اخذ نموده اند،لازم است با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان  (ec.nahad.ir) دوره درس مجازی معارف اسلامی مربوط به خود را بگذرانند .

تذکرات
 1-برای هر جلسه کلاس حضوری  بایستی حداقل 2 جلسه(معادل 22 جلسه مجازی) از درس مجازی را بگذرانند .

 2-انجام آموزش مجازی مذکور توسط دانشجویان علاوه بر جبران جلسات لغو شده بخشی از 20 نمره آزمون کتبی پایان نیمسال جاری را به خود اختصاص خواهد داد که اعمال آن توسط استاد درس معارف اسلامی خواهد بود .

 3-حتما هر درس انتخاب شده را به اتمام رسانده و پس از گذراندن آزمون پایانی آن ، گواهی نامه آن را جهت رویت استاد نگه دارند .
 4-هر دانشجو باید با مشخصات خودش و با انتخاب موسسه آموزش عالی آذرآبادگان در سامانه مذکور ثبت نام نماید .


لازم به توضیح است تمامی کلاس های مجازی دروس گروه معارف اسلامی از طریق سایت رسمی اعلام شده ( www.ec.nahad.ir) صورت خواهد پذیرفت و به منظور راستی آزمایی و ارزیابی استاد و نیز اختصاص نمره نهایی، دو جلسه کلاس حضوری(در پایان شرایط اضطرار) تشکیل خواهد شد.
معاونت آموزشی


گروه بندی