پنحشنبه 03 خرداد 1403

برنامه زمانی انتخاب واحد،برگزاری کلاسها و امتحانات ترم تابستان سال 1402

برنامه زمانی انتخاب واحد،برگزاری کلاسها و امتحانات ترم تابستان سال 1402


اطلاعیه ترم تابستان سال 1402 موسسه آموزش عالی آذرآبادگان

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی ترم تابستان می رساند،موسسه آموزش عالی آذرآبادگان در تابستان سال 1402 اقدام به برگزاری ترم تابستان خواهد نمود.شروع ثبت نام و انتخاب واحد و پرداخت شهریه بصورت اینترنتی توسط خود دانشجو از مورخ 22/04/1402 لغایت 29/04/1402 و برگزاری کلاسهای از مورخ 31/04/1402 لغایت 02/06/1402 و برگزاری امتحانات نیز از تاریخ 04/06/1402 لغایت 09/06/1402 بصورت حضوری می باشد.ارسال نمرات دانشجویان سایر  دانشگاه ها در تاریخ 22 شهریور انجام خواهد شد.

 

معاونت آموزش