دوشنبه 04 تير 1403

برنامه غذایی ترم دوم سال تحصیلی 1403-1402

برنامه غذایی ترم دوم سال تحصیلی 1403-1402


           اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه برای ترم دوم سال تحصیلی1403-1402 به صورت جدول ذیل اعلام می گردد، برای تهیه ژتون غذا به واحد امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه فرمائید.قابل ذکر است زمان سرو غذا در سلف سرویس از ساعت 13 لغایت 14 می باشد و درصورت عدم مراجعه دانشجو در بازه زمانی فوق غذا تعلق نخواهد گرفت.

(قابل ذکر می باشد نرخ مصوب تهیه ژتون غذا برای ترم دوم سال تحصیلی 1403-1402 مبلغ 000/68 تومان می باشد )

 

*

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

هفته (1)

28/11/1402

29/11/1402

30/11/1402

01/12/1402

02/12/1402

03/12/1402

04 /12/1402

زرشک پلو با مرغ

چلو کباب کوبیده

چلو کباب جوجه

چلو خورشت قیمه

چلو کباب جوجه

قرمه سبزی

تعطیل

هفته (2 )

05 /12/1402

06 /12/1402

07 /12/1402

08 /12/1402

09 /12/1402

10 /12/1402

11 /12/1402

چلو کباب کوبیده

تعطیل

قرمه سبزی

چلو کباب جوجه

چلو خورشت قیمه

چلو کباب جوجه

تعطیل

هفته ( 3 )

12 /12/1402

13 /12/1402

14 /12/1402

15 /12/1402

16 /12/1402

17 /12/1402

18 /12/1402

چلو کباب جوجه

چلو خورشت قیمه

چلو کباب جوجه

قرمه سبزی

چلو کباب کوبیده

زرشک پلو با مرغ

تعطیل

هفته ( 4 )

19 /12/1402

20 /12/1402

21 /12/1402

22 /12/1402

23 /12/1402

24 /12/1402

25 /12/1402

چلو کباب جوجه

قرمه سبزی

زرشک پلو با مرغ

ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

تعطیل

هفته ( 5 )

25/01/1403

26/01/1403

27/01/1403

28/01/1403

29/01/1403

30/01/1403

31/01/1403

چلو کباب جوجه

چلو خورشت قیمه

چلو کباب جوجه

قرمه سبزی

چلو کباب کوبیده

زرشک پلو با مرغ

تعطیل

هفته ( 6 )

01/02/1403

02/02/1403

03/02/1403

04/02/1403

05/02/1403

06/02/1403

07/02/1403

قرمه سبزی

چلو کباب جوجه

چلو خورشت قیمه

چلو کباب جوجه

زرشک پلو با مرغ

چلو کباب کوبیده

تعطیل

هفته ( 7 )

08/02/1403

09/02/1403

10/02/1403

11/02/1403

12/02/1403

13/02/1403

14/02/1403

زرشک پلو با مرغ

چلو کباب کوبیده

چلو کباب جوجه

چلو خورشت قیمه

چلو کباب جوجه

قرمه سبزی

تعطیل

هفته ( 8 )

15/02/1403

16/02/1403

17/02/1403

18/02/1403

19/02/1403

20/02/1403

21/02/1403

تعطیل

زرشک پلو با مرغ

قرمه سبزی

چلو کباب جوجه

چلو خورشت قیمه

چلو کباب جوجه

تعطیل

*

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

هفته (9)

22/02/1403

23/02/1403

24/02/1403

25/02/1403

26/02/1403

27/02/1403

28/02/1403

چلو کباب جوجه

چلو خورشت قیمه

چلو کباب جوجه

قرمه سبزی

چلو کباب کوبیده

زرشک پلو با مرغ

تعطیل

هفته (10 )

29/02/1403

30/02/1403

31/02/1403

01/03/1403

02/03/1403

03/03/1403

04/03/1403

قرمه سبزی

چلو کباب جوجه

چلو خورشت قیمه

چلو کباب جوجه

زرشک پلو با مرغ

چلو کباب کوبیده

تعطیل

هفته ( 11 )

05/03/1403

06/03/1403

07/03/1403

08/03/1403

09/03/1403

10/03/1403

11/03/1403

زرشک پلو با مرغ

چلو کباب کوبیده

چلو کباب جوجه

چلو خورشت قیمه

چلو کباب جوجه

قرمه سبزی

تعطیل

هفته ( 12 )

12/03/1403

13/03/1403

14/03/1403

15/03/1403

16/03/1403

17/03/1403

18/03/1403

چلو کباب کوبیده

قرمه سبزی

تعطیل

تعطیل

چلو خورشت قیمه

چلو کباب جوجه

تعطیل