سه شنبه 07 تير 1401

برگزاری آزمونهای سازمان سنجش در موسسه آموزش عالی آذرآبادگان

برگزاری آزمونهای سازمان سنجش در موسسه آموزش عالی آذرآبادگان


گزارش عملکردی برگزاری آزمونهای سازمان سنجش در موسسه آموزش عالی آذرآبادگان


موسسه آموزش عالی آذرآبادگان در سال 90 با افتتاح ساختمان شماره 2 در 9 طبقه آمادگی خود را برای برگزاری آزمون به سازمان سنجش اعلام نمود و از آن تا کنون آزمونهای ذیل را در موسسه اجرا نموده است :

ردیف نام آزمون تعداد داوطلب تاریخ برگزاری
1 کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای 866 نفر 7/5/90
 2 دوره ترمی علمی کاربردی سال 90  1000 نفر 2/10/90 
 3 آزمون سراسری دانشگاههای افسری آجا   400 نفر   25/1/91 
4 کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی 933 نفر 29/2/91
5 آزمون سراسری سال 91(علوم ریاضی و فنی) 392 نفر 8/4/91
6 آزمون سراسری سال 91 (علوم تجربی ) 1000 نفر 9/4/91
7 آزمون سراسری سال 91 (علوم انسانی ) 1001 نفر 10/4/91
8 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه جامع علمی و کاربردی سال 91 1000 نفر 30/4/91
9 آزمون استخدامی بانک مهر ایران 622 نفر 7/7/91
10 آزمون استخدامی منصب قضاء - قوه قضائیه 1407 نفر 25/8/91
11 آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)92 800 نفر صبح 18/11/91
12 آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)92 1060 نفر عصر 18/11/91
13 آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)92 682 نفر صبح 19/11/91
14 آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)92 616 نفر عصر 19/11/91
15 آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)92 461 نفر صبح 20/11/91
16 آزمون سراسری دانشگاههای افسری 350 نفر 23/1/92
17 آزمون استخدامی بانک مسکن 435 نفر 30/1/92
18 آزمون سراسری سال 92(علوم ریاضی و فنی) 441 نفر 6/4/92
19 آزمون سراسری سال 92( علوم تجربی ) 1200 نفر 7/4/92
20 آزمون سراسری سال 92 (علوم تجربی ) 1000 نفر 8/4/92