سه شنبه 07 تير 1401

تمدید مهلت ثبت نام در سامانه نهاد رهبری

تمدید مهلت ثبت نام در سامانه نهاد رهبری


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مهلت ثبت نام در سامانه نهاد رهبری جهت دروس معارف، تا تاریخ 99/04/14 تمدید شده و همچنین مهلت گذراندن دوره ها و دریافت گواهی نامه نیز تا تاریخ 99/04/20 می باشد.

این تاریخ قابل تمدید نمی باشد و بعد از این دانشجویان امکان گذراندن دوره و دریافت گواهی را نخواهند داشت.


گروه بندی