سه شنبه 07 تير 1401

ثبت درخواست های کمیسیون موارد خاص در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

ثبت درخواست های کمیسیون موارد خاص در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند بنا بر اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر بررسی درخواست دانشجویان در کمیسیون بررسی موارد خاص صرفاً از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) به آدرس http://portal.saorg.ir/ صورت خواهد پذیرفت. لذا دانشجویان بایستی جهت ثبت درخواستهای کمیسیون موارد خاص از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت نام و ارسال درخواست اقدام نمایند . بدیهی است تمامی درخواست های دانشجویان از کمیسیون موارد خاص تنها از طریق ثبت درخواست در سامانه مذکور قابل بررسی خواهد بود .

آموزش 


گروه بندی