پنحشنبه 03 خرداد 1403

حوزه ریاست

حوزه ریاست


استاد جراحی مغز و اعصاب –عضو هیات علمی دانشگاه


سوابق تحصیلی:

 • 1- اخذ دکتری پزشکی عمومی 1365
 • 2- اخذ تخصص جراحی مغز و اعصاب 1371
 • 3- اخذ فلوشیپ جراحی عروق مغز و نخاع و ستون فقرات 82-1381 دانشگاه تورنتو کانادا
 • 4- دوره مدیرت اقتصاد بهداشت دانشگاه گیل انگلستان 1376
 • 5- دوره فلوشیپ جراحی ستون فقرات فرانسه 1374
 • 6- دوره اقتصاد بهداشت دانشگاه بوستون آمریکا 1380
 • 7- دوره مدیریت اقتصاد بهداشت دانشگاه آمریکایی بیروت 1382

سوابق اجرایی:

 • 1- قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 74-1373
 • 2- ریاست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و قائم مقام وزیر وقت 79-1374
 • 3- مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 84-1379
 • 4- رییس ستاد اشتغال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی81-80
 • 5- عضو هیات مدیره بیمارستان میلاد تهران 84-82
 • 6- رییس بخش جراحی مغز و اعصاب و مدیر گروه بخش جراحی اعصاب88-1384
 • 7-سرپرست موسسه آموزش عالی آذرآبادگان از سال 88 تا 90
 • 8-رئیس موسسه آموزش عالی آذرآبادگان از سال 90-ادامه دارد

گروه بندی