جمعه 22 تير 1403

درباره دانشگاه

درباره دانشگاه


موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفائی آذرآبادگان پیرو قانون تاسيس موسسات آموزش عالي و دانشگاه هاي غيردولتي طی ابلاغیه 7721/22-22/5/85 تاسيس گرديد . هیات موسسين جمعي از فرهيختگان و استادان برجسته كشور و روئسای دانشگاهها با سوابق ممتد علمي و اجرايي می باشند. موسسه آذرآبادگان کار خود را با 3 رشته تحصيلي و با تعداد 325 دانشجو آغاز کرد . این موسسه در حال حاضر حدود 1900دانشجو در 24رشته تحصيلي در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته دارا مي باشد . این موسسه علاوه بر اساتید تمام وقت از حدود 100نفر از اساتید مجرب سطح استان بصورت نیمه وقت و حق التدریس بهره میگیرد. اين دانشگاه تابع مقررات آموزشي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مي باشد و مدارک فارغ التحصیلی بامضای وزیر محترم علوم یا نماینده ایشان میرسد


اهداف موسسه

  • 1- كمك به ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه
  • 2- مشاركت در تربيت نيروي انساني کارشناس و كاردان مورد نياز كشور
  • 3- همكاري در زمينه سازي مناسب براي مشاركت همه جانبه مردم در امر گسترش آموزش عالي کشور
  • 4- استفاده از امكانات و قابليت هاي موجود استان در توسعه آموزش عالي
  • 5- كمك به بالا بردن ظرفيت دانشجويي استان

شرايط پذيرش دانشجو

پذيرش دانشجو در اين دانشگاه مانند ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري توسط سازمان سنجش آموزش کشور و از طريق آزمون سراسري و با اعلام سازمان سنجش بدون آزمون صورت مي پذيرد . پذيرفته شدگان از مرحله ثبت نام تا مرحله فراغت از تحصيل از کليه جهات آموزشي ، دانشجويي ، انضباطي ، پرداخت شهريه و ... تابع مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مي باشند .


امکانات دانشگاه

اين دانشگاه داراي امکانات رفاهي نظير سلف سرويس ، خوابگاه خود گردان، سالن ورزشی ، سالن های آمفی تئاتر و امکانات آموزشي از قبيل کتابخانه و سايت های هوشمند کامپيوتري مي باشد . همچنين دانشگاه امتيازاتي براي دانشجويان ممتاز آموزشی و ورزشی قائل مي شود .