پنحشنبه 06 ارديبهشت 1403

دور نما و اهداف دانشگاه

دور نما و اهداف دانشگاه


توسعه ميان مدت و دراز مدت موسسه آموزش عالی آذرآبادگان در دو بخش برنامه ریزی شده است:

اهداف دانشگاه آذرآبادگان

  • 1-توسعه فیزیکی: مقرر است که در میان مدت یک ساختمان با مساحت 2400 متر مربع به فضای فعلی اضافه گردد و امید است در سال تحصیلی 89-88 مورد بهره برداری قرار گیرد. در دراز مدت نیز در نظر است که در فضائی در حدود پنج هکتار در حاشیه شهر نسبت به احدات ساختمانهای اداری، آموزش- پژوهشی و رفاهی دانشجویان اقدام شود.
  • 2- موسسه در نظر دارد در دراز مدت علاوه بر رشته و مقاطع تحصیلی موجود در کلیه زمینه های علوم انسانی مستقر در دانشکده های مدیریت، حسابداری و اقتصاد، ادبیات و علوم انسانی، زبانها و ادبیات خارجی، حقوق و علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و سایر رشته های وابسته در مقاطع مختلف برنامه ریزی نماید.