سه شنبه 07 تير 1401

دروس ارائه شده در نبمسال دوم سالتحصیلی 1400-1399

دروس ارائه شده در نبمسال دوم سالتحصیلی 1400-1399


به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم سالتحصیلی 1400-1399 به شرح ذیل بپیوست فایل مربوطه می باشد.

دانلود فابل دروس ترم 992


گروه بندی