چهارشنبه 26 مرداد 1401

دروس ارائه شده در نیمسال مهر ماه 1400

دروس ارائه شده در نیمسال مهر ماه 1400


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند دروس ارائه شده در نیمسال مهر 1400 به شرح ذیل می باشد:

دانلود دروس ارائه شده

دانشجویان محترم بایستی دقت نمایند جهت مشاهده آخرین تغییرات برنامه های درسی، به سیستم مدیریت آموزشی خود مراجعه و از قسمت دروس ارائه شده نیمسال اقدام نمایند.


گروه بندی