پنحشنبه 06 ارديبهشت 1403

راهنمای ورود به سامانه آموزشی جدید دانشگاه (هم آوا) بهمراه لینک فیلم آموزشی

راهنمای ورود به سامانه آموزشی جدید دانشگاه (هم آوا) بهمراه لینک فیلم آموزشی