سه شنبه 07 تير 1401

راه اندازی سیستم آموزش مجازی موسسه آموزش عالی آذرآبادگان

راه اندازی سیستم آموزش مجازی موسسه آموزش عالی آذرآبادگان


دانشجویان عزیز دانشگاه آذرآبادگان
با توجه به راه اندازی سیستم آموزش مجازی دانشگاه از مورخ 16 فروردین و امکان برگزاری تمامی کلاس های نظری بصورت آنلاین، خواهشمنداست از طریق لینک http://eLearning.uca.ac.ir با وارد کردن شماره دانشجویی خود بعنوان نام کاربری و کد ملی خود بعنوان رمز عبور، در تایم کلاسی خود و مطابق با برنامه انتخاب واحد خود در این نیمسال تحصیلی،در کلاس های مجازی شرکت نمایید، لازم به توضیح است که شرکت در  کلاس ها بصورت مجازی و در موعد مقرر خود، یک الزام آموزشی محسوب می شود.

دانلود فایل راهنمای دانشجویان


گروه بندی