سه شنبه 07 تير 1401

مقامهای ورزشی موسسه

مقامهای ورزشی موسسه


1. اولین جشنواره ورزشی موسسات آموزش عالی منطقه شمالغرب کشور میزبان موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز سال 1389

عناوین کسب شده :
مقام اول والیبال برادران
مقام اول تنیس روی میز برادران


2.مسابقات کاراته بین دانشجویان پسر کشور میزبان دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 1388

عناوین کسب شده :
مقام سوم کاراته آقای محسن خدادوست


3.اولین المپیاد ورزشی دانشجویان موسسات آموزش عالی استان میزبان موسسه علم و فن 1390

عناوین کسب شده :
مقام سوم فوتسال برادران
مقام سوم والیبال برادران
مقام اول تنیس روی میز برادران


4.مقام اول والیبال برادران موسسه آموزش عالی آفاق ( اردیبهشت 92)