سه شنبه 07 تير 1401

مهندس اسداله لطف عطا هیات موسس

مهندس اسداله لطف عطا هیات موسس


کارشناس ارشد مدیریت

 مشاغل اجرایی:

 • دبیر دبیرستانهای ارومیه
 • معاون فرمانداری ارومیه
 • فرماندار ارومیه
 • مدیر کل اوقاف
 • رئیس دانشکده علوم قرآنی خوی

سوابق آموزشی:

 • تدریس در دبیرستانهای ارومیه – دانشگاه پیام نور – دانشگاه امام حسین (ع) شعبه ارومیه – دانشگاه علوم قرآنی
 • مرکز آموزش مدیریت صنعتی ارومیه – مرکز آموزش مدیریت دولتی – موسسه آموزش عالی آذرآبادگان

مقالات چاپ شده در روزنامه ها و مراکز علمی:

 • بررسی ویژگی های رفتاری و خصوصیات شخصی مدیران  اثربخش از دیدگاه کارمندان و فرادستان
 • جایگاه تاریخ از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
 • نقش نگرش تاریخی در توسعه اجتماعی و مدیریت
 • نقش وقف در تسکین آلام اجتماعی جامعه
 • راههای توسعه فرهنگ وقف در جامعه مدرن
 • نقش مدیریت در تصمیم گیری و خط مشی گذاری