پنحشنبه 27 مرداد 1401

واکسیناسیون دانشجویان موسسه

واکسیناسیون دانشجویان موسسه


به اطلاع دانشجویانی که تا کنون موفق به تزریق واکسن کرونا نشده اند می رساند حتما در تاریخ های 22 و  23 شهریور نسبت به تزریق واکسن خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت عواقب بعدی بعهده شخص دانشجو می باشد.
روابط عمومی


گروه بندی