جمعه 19 خرداد 1402

پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان (رتبه اول) در دوره کارشناسی ارشد

پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان (رتبه اول) در دوره کارشناسی ارشد


در اجرای بند « ب » آیین نامه پذیرش با آزمون استعداد درخشان (رتبه اول) در دوره کارشناسی ارشد برابر مفاد ابلاغیه شماره 77897/21 مورخ 93/5/5 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بدینوسیله به اطلاع فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) می رساند داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد شده اند بایستی فرم مربوطه را (صفحه 324 دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی) تکمیل و حداکثر تا تاریخ 98/05/10 به واحد آموزش موسسه تحویل نمایند تا در زمان مقرر 13 الی 23 مرداد ماه سالجاری اطلاعات داوطلبان در پرتال اینترنتی سازمان سنجش درج گردد . علی هذا بدیهی است به درخواست هایی پس از موعد مقرر اقدام نمایند امتیاز رتبه اولی منظور نخواهد شد و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص بعهده نخواهد داشت .

دریافت آیین نامه مربوط به پذیرش با آزمون استعداد درخشان