سه شنبه 07 تير 1401

کسب مدال طلا و نقره در مسابقات کاراته دانشگاههای منطقه 3 کشور

کسب مدال طلا و نقره در مسابقات کاراته دانشگاههای منطقه 3 کشورگروه بندی