جمعه 19 خرداد 1402

آغاز ثبت نام وام شهریه دانشجویی برای ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

آغاز ثبت نام وام شهریه دانشجویی برای ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱